Služby
Prodom-stav spol. s.r.o.
Vyberte si pozemok podľa vašich predstáv

Výstavba  

                          

Výstavba
Pre nás je stavba hračkou, stačí si vybrať pozemok a projekt.
Ostatné je na nás.

O nás

Spoločnosť PRODOM-STAV spol. s r.o.je na slovenskom trhu stavebných a realitných činností od roku 1992 od tohto roku sme aj riadnym členom NARKS.

Ponúkame svojim zákazníkom:

v oblasti stavebníctva výstavbu RD na kľúč, inžiniersku činnosť s developerskými projektami, realizáciu inžinierskych sietí a komunikácií a obytných zón na výstavbu stavebných pozemkov

Po úspešnej realitnej činnosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo vytvoriť samostatné oddelenie realitnej kancelárie, licencia rok 2009  ktorá splní aj najnáročnejšie požiadavky našich klientov

v realitnej činnosti sa sústreďujeme hlavne na predaji našich investičných a stavebných celkov – stavebné pozemky s komplexným vybavením, ako aj nami zrealizované stavebné objekty, ďalej sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Výstavba rodinného domu je zložitý proces, pre mnohých jedno z najzávažnejších životných rozhodnutí, sprevádzajúce ďalší život celej rodiny. Zabezpečiť pre svojich najbližších kvalitné a hlavne do budúcnosti perspektívne bývanie je zodpovedné životné rozhodnutie. So spoločnosťou PRODOM-STAV, spol. s r.o. ste na správnej adrese.

Vzájomným dialógom dokážeme možné riziká a hrozby eliminovať na minimum, takže dosiahnete efektívne vynaloženie a šetrenie finančných prostriedkov od zámeru až po ukončenie procesu celej výstavby. Ponúkame Vám komplexné riešenia a odbornú súčinnosť pri definovaní Vašich možno ešte nekonkrétnych predstáv s jediným cieľom – príjemné, komfortné a navyše energeticky úsporné bývanie na úrovni 21. storočia. Zároveň sa presvedčíte, že každý detail je dôležitý! Spoločnosť PRODOM-STAV, spol. s r.o. stavia výhradne klasickou, murovanou technológiou, pretože iba tak možno garantovať maximálnu životnosť stavby. Vďaka optimálnej skladbe materiálov a vysokej kvalite vykonaných prác svojim klientom poskytujeme 36 mesačnú záruku.

Samotnú výstavbu je možné realizovať viacerými spôsobmi. Najlacnejší, ale časovo dosť náročný spôsob dosiahnuť vytúžený cieľ vlastného bývania ja svojpomocná realizácia. Vyžaduje si veľkú zručnosť, odbornú zdatnosť a časovú náročnosť. Spoločnosť PRODOM-STAV, spol. s r.o. ponúka svojim klientom niekoľko možných spôsobov výstavby:


HRUBÁ STAVBA

HOLODOM

RODINNÝ DOM NA KĽÚČ


ROZSAH PRÁC VÝSTAVBY ZAHŔŇA :


HRUBÁ STAVBA

Zemné práce

Štrkový podsyp pod základy

Základové konštrukcie – betón B15

Základová doska z betónu B15 vystužená sieťovinou

Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov

Obvodové nosné murivo- hr.380 mm a 300 mm

Vnútorné nosné murivo hr. 240 mm

Vnútorné deliace priečky hr. 150 mm a 115 mm

Montované keramické alebo železobetónové stropné konštrukcie z betónu B20

Zateplenie vonkajších železobetónových konštrukcií

Drevený kov s proti plesňovým náterom

Podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom

Strešná konštrukcia z betónových alebo pálených škridiel aj s doplnkami

Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu

Komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek


HOLODOM

Rozsah prác hrubá stavba

Vonkajšie plastové okná a vchodové dvere (alt. drevené)

Vnútorné inštalácie – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia

Vápennocementové štukové omietky

Tepelná izolácia podláh z polystyrénu

Betónová mazanina podláh vystužená sieťovinou

Tepelná izolácia strechy z kamennej vlny

Sádrokartónový pohľad v podkroví s parozábranou

Doskové (rebríkové) vykurovacie telesá

Nástenný nizkotepelný kotol so zásobníkom TÚV

Zateplenie obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hr. 50 mm

Fasádna tenkovrstná omietka


RODINNÝ DOM NA KĽÚČ

Rozsah prác holodom

Vnútorné maľby stien a stropov

Vnútorný obklad v kuchyni a sanitárnych priestoroch

Podlaha obytných miestností z laminátových parkiet

Podlaha ostatných miestností z keramickej dlažby

Obloženie schodiska drevenými doskami

Bezprašný náter podlahy v garáži

Nátery drevených a kovových vonkajších konštrukcií

Interiérové dvere s oblokovou zárubňou

Zariaďovacie predmety: umývadlo, WC, vaňa, výtokové armatúry

Elektroinštalácia: vypínače, zásuvky


Spoločnosť PRODOM-STAV, spol. s r.o. v súčasnej dobe realizuje výstavbu v Bratislave a jej blízkom okolí.