Služby
Prodom-stav spol. s.r.o.
Vyberte si pozemok podľa vašich predstáv

Výstavba  

                          

Výstavba
Pre nás je stavba hračkou, stačí si vybrať pozemok a projekt.
Ostatné je na nás.

Pozemok

Reca - Lokalita

Zopár všeobecných údajov o Reci:

Kraj: Bratislavský

Okres: Senec

Región: Podunajský

Poloha: 48° 13' 57" s. š.17° 29' 40" v. d. Nadmorská výška: 122 - 125 m n.m.

Rozloha: 9,92 km² (922 ha)

Počet obyvateľov: 1430 (31.12.2013)

Hustota obyvateľstva: 144,15 obyvateľov/km2

Prvá písomná zmienka: 1256 

EČV: SC

PSČ: 925 26

Vzdialenosť od Senca : 6 km

Vzdialenosť od Bratislavy: 28 km

Materská škola: predškolská príprava detí

Obec sa nachádza na hranici severného výbežku Podunajskej roviny najjužnejšej časti Trnavskej pahorkatiny, východne sa nachádza časť Podunajskej roviny zvaná pre množstvo vodných tokov Uľanská mokraď. Južne od obce pokračuje pomerne jednotvárna Podunajská rovina. Severozápadne od obce sa tiahnu Malé Karpaty, ktoré sú zväčša dobre viditeľné aj z obce (vidno napr. Kamzík, Veľký Javorník, Somár, Veľkú Homoľu, hrad Červený Kameň…) Za veľmi dobrej viditeľnosti je možno vidieť Zobor a Veľký Tribeč v pohorí Tribeč pri Nitre ako aj Považský Inovec.

Kúsok histórie

Obec sa spomína v roku 1256 v predikáte Petrus de Reche ako Rethe, v roku 1808 Reca, maďarsky Réte.

V obci sa našiel mohylník kalenderberskej kultúry z mladšej doby hallštattskej, hrob a mince z doby rímskej.

Obec patrila hradu Bratislava, v 13. – 14. storočí sa stala majetkom tunajších zemanov, neskôr aj iných zemianskych rodín. V roku 1828 mala 142 domov a 1025 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 17. storočí tu bol menší zbor českých exulantov. Obec bola v rokoch 1938 – 45 pripojená k Maďarsku.

Kultúrne pamiatky

Bývalá modlitebňa českých exulantov, renesančná zo 17. storočia;

Kostol reformovanej cirkvi, zo 17. storočia, rozšírený v roku 1760, veža z roku 1867;

Kostol rímskokatolícky, barokovo-klasicistický, zo začiatku 19. storočia na mieste barokovej kaplnky z roku 1727

Verejné služby

Pošta.,

potraviny Jednota.,

pohostinstvo.,

kemping.,

Ihrisko pre futbal.,

Knižnica.,

Vlaková zástavka.,

Základná škola – materská škola.

Spoločenský a športový život

Kultúrny a spoločenský život v obci sa uskutočňuje v budove a vo dvore kultúrneho domu pri javisku. Kultúrny dom bol zrekonštruovaný. Budova sa využíva často. Cez týždeň sa tam konajú športové akcie- stolný tenis a zumba, cez víkend máme prenajatú budovu na rôzne rodinné slávnosti, alebo sa tam koná akcia niektorej spoločenskej organizácie alebo politickej strany.

V obci zo spoločenských organizácií aktívnu činnosť vyvíja Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Základná organizácia Csemadok-u.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Klub stolného tenisu

Klub hokejbalistov Poľovnícka organizácia

Obcou prechádza cyklotrasa zo Senca smerujúca do obcí Veľký Grob, Čataj a Igram.

Z Veľkého Grobu do Sládkovičova, kde návštevníkov čaká termálne kúpalisko Vincov les.

Počas letnej turistickej sezóny prichádzajú do obce turisti aj zo zahraničia s možnosťou ubytovania sa u Karola Feješa. Nakoľko obec je vzdialená od seneckých jazier cca. 600 m, pre turistov práve jazerá sú najväčším lákadlom.

 Príroda

Stred obce sa nachádza vo výške 124 m, chotár vo výške 122 – 125 m. Leží v Podunajskej nížine. Chotár je odlesnená rovina na nive Čiernej vody a Siseku s lužnými a lužnými čiernozemnými pôdami.

Reca  – Lokalita „Záhumienky“ 10 voľných pozemkov)

Ponúkame pre Vás atraktívne stavebné pozemky pre rodinné domy v obci Reca. Ide o novovybudovanú lokalitu.

Stavebné pozemky o veľkosti približne od 636 m2 - 1082 m2   majú výbornú polohu a preto sú predurčené k bývaniu mladých rodín s deťmi.

Vybavenie pozemkov:
všetky inžinierske siete:

- Príjazdová cesta

- Chodníky

- Kanalizácia nie je – plánovaná v blízkej budúcnosti

- Vodovodná prípojka

- Elektrická prípojka

- Plynová prípojka

- Verejné osvetlenie

Možnosť stavby podľa vlastného projektu,
stavba rodinného domu nie je obmedzená typizáciou.

Stavať môžete okamžite vďaka kvalitnej a skolaudovanej infraštruktúre.

Ďalej Vám ponúkame vybavenie stavebného povolenia, zabezpečenie projektovej dokumentácie a kompletnú výstavbu RD.

Výstavba RD možná po vydaní stavebného povolenia, ktorú Vám naša firma zabezpečí do 60 dní.

Naša spoločnosť realizuje kompletne výstavbu RD.

-          možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

maximálne jedno nadzemné podlažie + podkrovie, zastrešenie domov sa odporúča sedlovými, resp. valbovými strechami so sklonom max. 45

podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku, podiel zelene nesmie klesnúť pod 65% z celkovej výmery pozemkov

pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 6 m od hranice pozemku, zadná stavebná čiara je 3 m od susedných pozemkov. Vzdialenosť od hraníc susedného pozemku je 3 m, resp. 4 m tak, aby minimálne vzdialenosť rodinných domov bola 7 m. V prípade stavby samostatnej garáže môže byť táto vzdialenosť 1 m od hranice susedného pozemku