Služby
Prodom-stav spol. s.r.o.
Vyberte si pozemok podľa vašich predstáv

Výstavba  

                          

Výstavba
Pre nás je stavba hračkou, stačí si vybrať pozemok a projekt.
Ostatné je na nás.

Pozemok

Limbach - Lokalita

Zopár všeobecných údajov o Limbachu:

Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Región: Malokarpatský
Poloha: 48° 16' 00" s. š.15° 15' 00" v. d. Nadmorská výška: 181 m n.m.
Rozloha: 15,37 km²
Počet obyvateľov: 1337 (31.12.2004)
Hustota obyvateľstva: 87 obyvateľov/km2
Prvá písomná zmienka: 1390 
EČV: PK
PSČ: 900 91
Vzdialenosť od Pezinka : 3 km
Vzdialenosť od Bratislavy: 22 km
Základná škola: 1. až 4. ročník (výchovno-vzdelávací proces prvého stupňa)
Materská škola: predškolská príprava detí

Kúsok histórie

Limbach je malá dedinka nachádzajúca sa na úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 181 metrov. Je obľúbeným miestom pre rekreantov a milovníkov dobrého vína.

Prvé zachované písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1390 (pôvodný názov Lindenbach, lipový potok – pomenovaný podľa potoka, alebo Limpach - Limbach). Neskôr osídľovali obec kolonisti z Rakúska a Bavorska, ktorí boli v roku 1945 vysťahovaní do Nemecka. Po roku 1945 sa tu začali usádzať obyvatelia slovenskej národnosti. Dnes má obec okolo 1379 obyvateľov.

Nachádzajú sa tu rôzne pamätihodnosti ako rímskokatolícky kostol svätého Teobalda z 15. storočia, evanjelický kostol z roku 1802.

V 18. storočí bol v obci tiež pivovar a štyri mlyny. V okolí obce boli postavené rekreačné strediská s množstvom chát a značenými turistickými chodníkmi. Nad samotnou obcou vyrástla "milionárska štvrť", ktorá patrí do obce. V poslednej dobe sa obyvateľom podarila vybudovať moderná ČOV a opraviť hlavné komunikácie. V blízkosti obce sa nachádzajú známe chatové oblasti Slnečné údolie, Limbašská dolina a Grajdy. Momentálne žije v Limbachu 930 obyvateľov
V miestnej škole je od roku 1974 pamätná izba SNP.
V chotári Limbachu sa nachádza aj Limbašská vyvieračka, občasná vyvieračka s estavelou. je to chránený prírodný výtvor v južnej vetve doliny Račieho potoka nad kameňolomom. Vody potoka prameniaceho pod Tureckým vrchom sa strácajú v podzemí pod Banským čistcom a vystupujú na povrch vo vyvieračke nad Limbachom. Za nízkeho stavu vody prestane voda vyvierať a vyteká občas cez estavelu na dne koryta potoka tečúceho z doliny.

Vybavenie pozemkov:
všetky inžinierske siete:

- Príjazdová cesta
- Chodníky
- Kanalizácia
- Vodovodná prípojka
- Elektrická prípojka
- Plynová prípojka
- Verejné osvetlenie
- Telefónna prípojka

možnosť stavby podľa vlastného projektu,
stavba rodinného domu nie je obmedzená typizáciou,

Stavať môžete okamžite vďaka kvalitnej a skolaudovanej infraštruktúre.

Ďalej Vám ponúkame vybavenie stavebného povolenia, zabezpečenie projektovej dokumentácie a kompletnú výstavbu RD.

Výstavba RD možná po vydaní stavebného povolenia, ktorú Vám naša firma zabezpečí do 60 dní.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

- odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
- dodržať výškovú reguláciu objektov – rodinný dom samostatne stojaci – max. 2 nadzemné podlažie a podkrovie
- podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku
- podiel zelene nesmie pri samostatne stojacich rodinných domoch klesnúť pod 60% z celkovej výmery pozemku
- pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 60 od hranice pozemku, susediacej s prístupovou komunikáciou, 3m od hranice pozemku ak pozemok leží od hranice pozemku ak pozemok leží na okraji zóny, medzi rodinnými domami dodržať priestor široký minimálne 7m, pričom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 3m z južnej strany 4m zo severnej strany spoločnej hranice, samostatne stojaca garáž musí byť minimálne 1m od bočnej hranice pozemku a 6m od zadnej hranice pozemku.